Servis
Záručné servisné podmienky sú obvykle predmetom kúpnej zmluvy (spravidla 2 roky na prístroje), po uplynutí záruky dodávateľ a výrobca garantuje pozáručný servis (do konca životnosti prístroja - t.j. do doby ekonomického odpisu) za bežných obchodných podmienok alebo zmluvný servis, ktorého súčasťou sú pravidelné technické prehliadky prístrojov podľa pokynov výrobcu a oprava do 24 hodín, resp. v zmluvne dohodnutých prípadoch pre niektoré výrobky aj dodanie náhradného prístroja, ak opravu nemožno vykonať do 48 hodín.